De Noaberpoort

De zorg verandert in Nederland. Mensen wonen langer thuis. De Noaberpoort helpt iedereen in de gemeente Haaksbergen zo lang mogelijk mee te blijven doen. Kijken naar wat mensen zelf kunnen regelen, met hulp van hun omgeving. Vaak is een oplossing te vinden in het inschakelen van familie, buren, vrienden, mantelzorgers of vrijwilligers. Is uw vraag daarmee niet op te lossen? Dan kijken de medewerkers van De Noaberpoort of er gebruik gemaakt kan worden van algemene voorzieningen of ze zorgen voor professionele ondersteuning. Van maandag tot en met vrijdag kunt u tussen 8.30 en 12.30 uur zonder afspraak binnenlopen. Komt u liever ’s middags? Maak dan een afspraak met een van de medewerkers, via telefoonnummer (053) 573 45 89 of stuur een mail naar info@noaberpoort.nl.

De ouderenadviseur in Haaksbergen

Veel ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Soms is er echter ondersteuning nodig om dat te realiseren. In het oerwoud van zorgaanbieders en financiële regelingen, is het voor ouderen soms lastig om het juiste antwoord of een oplossing te vinden. De ouderenadviseur helpt de oudere, of zijn of haar omgeving, de weg te vinden naar de juiste ondersteuning. Zo nodig bemiddelt ze daarin of verwijst zij ouderen door. Als u denkt dat de ouderenadviseur ook iets voor u, een familielid, vriend of buurtgenoot kan betekenen, kunt u contact opnemen met de ouderenadviseur Ton Harmsen. U kunt hem van maandag tot en met donderdag bereiken op telefoonnummer (053) 574 36 17. Een e-mail sturen kan ook naar: t.harmsen@noaberpoort.nl 

Bezoek het inloopspreekuur in De Noaberpoort

Woont u in Haaksbergen en heeft u een vraag over de woon- of thuissituatie van u zelf of van een naaste? U kunt met uw vragen vijf ochtenden in de week zonder afspraak terecht op het inloopspreekuur van de Noaberpoort. Op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen van 8.30 tot 12.30 uur zitten de medewerkers voor u klaar. U vindt de Noaberpoort aan de Blankenburgerstraat 28 in Haaksbergen

Tel: (053) 57 34 589
E-mail: info@noaberpoort.nl